Ύμνος στην Κοίμηση της Θεοτόκου / Hymn for the Dormition of the Mother Of God [reblog]

from Oannes *

🎧 click on the image to see original post and listen…

Θεαρχίω Νεύματι”. Ύμνος στην Κοίμηση της Θεοτόκου – υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη Κώστα Ζορμπά.

A Byzantine hymn to the Dormition of the Mother Of God – directed by the arch chorister Kostas Zorbas.

Enjoy!

and

Stay Safe!


As always, I’m happy to hear your thoughts, however I’d highly recommend a direct dialogue with the …’source’ so please visit Oannes’ page where you can also listen to the song !

More about these reblogs

* For my friends who didn’t know, or first timers here, Oannes [aka Socratis Papahatzis] is my husband, partner in life and music and the one with my undying admiration. Together we have a band MK-O [the music of Marina Kanavaki & Oannes]. So, it’s my pleasure to share with you his [and sometimes mine] musical selections. Do visit his site. He has my highest recommendation!