Μίκης Θεοδωράκης / Mikis Theodorakis : Εισαγωγή [Κατάσταση Πολιορκίας] / Intro [State of Siege] [reblog]

from Oannes *

🎧 click on the image to see original post and listen…

Η κλασική εισαγωγή από τη μουσική του Θεοδωράκη για την ταινία “Κατάσταση Πολιορκίας” [Etat De Siege] του Κώστα Γαβρά, 1972.

The classic intro from Theodorakis’ music for Kostas Gavras’ movie “State Of Siege” [Etat De Siege], 1972.

Enjoy!

and

Stay Safe!


As always, I’m happy to hear your thoughts, however I’d highly recommend a direct dialogue with the …’source’ so please visit Oannes’ page where you can also listen to the song !

More about these reblogs

* For my friends who didn’t know, or first timers here, Oannes [aka Socratis Papahatzis] is my husband, partner in life and music and the one with my undying admiration. Together we have a band MK-O [the music of Marina Kanavaki & Oannes]. So, it’s my pleasure to share with you his [and sometimes mine] musical selections. Do visit his site. He has my highest recommendation!