Μίκης Θεοδωράκης [Mikis Theodorakis] : Neruda Requiem Eternam [Canto General] [reblog]

from Oannes *

🎧 click on the image to see original post and listen…

Όταν πρόκειται για μια φυσιογνωμία της εμβέλειας του Μίκη Θεοδωράκη, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Καθένας από μας είχε /έχει κάποιου είδους “προσωπική” σχέση μαζί του, ασχέτως των αποχρώσεών της.
Θα ανεβάσω κάποια σχόλια και κυρίως αποσπάσματα από το έργο του μεγάλου συνθέτη, στη διάρκεια του τριήμερου πένθους για την απώλειά του που κήρυξε η “κυβέρνηση”.
Neruda Requiem Eternam από το Canto General.

When it comes to a figure of Mikis Theodorakis’ range, one thing is certain. Each of us had/has some kind of “personal” relationship with him, regardless of its nuances.
I will upload some comments and mainly excerpts from the work of the great composer, during the three day mourning for his loss declared by the “government”.
Neruda Requiem Eternam from Canto General.

Enjoy!

and

Stay Safe!


As always, I’m happy to hear your thoughts, however I’d highly recommend a direct dialogue with the …’source’ so please visit Oannes’ page where you can also listen to the song !

More about these reblogs

* For my friends who didn’t know, or first timers here, Oannes [aka Socratis Papahatzis] is my husband, partner in life and music and the one with my undying admiration. Together we have a band MK-O [the music of Marina Kanavaki & Oannes]. So, it’s my pleasure to share with you his [and sometimes mine] musical selections. Do visit his site. He has my highest recommendation!