ΜΚ-Ο – Hyperfunk [2007] [reblog]

from Oannes
🎧 click on the image to see original post and listen…

Από το πρώτο μας άλμπουμ, Ovation. Το κομμάτι περιέχει samples από τραγούδια των Son House [φωτό], Ministry & Dizzy Gillespie. MK-O : Marina Kanavaki, Oannes.

From our first album, Ovation. The track contains samples from songs by Son House [photo], Ministry & Dizzy Gillespie. MK-O : Marina Kanavaki, Oannes.

Enjoy!


As always, I’m happy to hear your thoughts, however I’d highly recommend a direct dialogue with the …’source’ [why comments are closed here], so please visit Oannes’ page where you can also listen to the song!

More about these reblogs

* For my friends who didn’t know, or first timers here, Oannes [aka Socratis Papahatzis] is my husband, partner in life and music and the one with my undying admiration. Together we have a band MK-O [the music of Marina Kanavaki & Oannes]. So, it’s my pleasure to share with you his [and sometimes mine] musical selections. • Do visit his site. He has my highest recommendation!