Advertisements

Dmitri Shostakovich: Babi Yar

Dmitri Shostakovich Symphony No.13 In B Flat minor, Op.113 Adagio: “Babi Yar“ Poem “Babi Yar” by Yevgeni Yevtushenko Bass: Marius Rintzler Gentlemen from the Choir of the Concertgebouw Orchestra Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Babi Yar  by Yevgeni Yevtushenko Nad Babim Yarom pamyatnikov nyet. Krutoi obryv, kak gruboye nadgrobye. Mne strashno. Mne sevodnya stolko let, Kak … Continue reading

Rate this:

  • Help us help them survive