Ιωσήφ Λιβεράλης [1820-1899]: Το Ξύπνημα του Κλέφτη για πιάνο / Joseph Liveralis [1820-1899] – The Awakening Of The Thief, for piano [reblog] 🇬🇷

from Oannes blog…

March 25

Greek Independence Day [1821]

🎧 click on the image to see original post and listen…

Ανήμερα εθνικής επετείου, ακούμε το παλαιότερο καταγεγραμμένο έργο ελληνικής “λόγιας μουσικής” που αντλεί υλικό και έμπνευση από τη δημοτική παράδοση. Το θαυμάσιο “Το Ξύπνημα του Κλέφτη” του Κερκυραίου συνθέτη Ιωσήφ Λιβεράλη [1820-1899], γραμμένο το 1847 και άγνωστο μέχρι πρόσφατα, ανακαλύφθηκε και πρωτόγινε ακουστό χάρη στην εργασία του μουσικολόγου Γιώργου Λεωτσάκου. Μαζί με άλλα “χαμένα” έργα Ελλήνων συνθετών του 19ου αι. κυκλοφόρησε στο ανεκτίμητο άλμπουμ Λύχνος Υπό τον ΜόδιονΈργα Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο 1847-1908.
Προκύπτει ότι η ελληνική “σοβαρά μουσική” ήταν ενήμερη του πλούτου της δημοσικής πολύ νωρίτερα από ότι την ήθελαν [ = το 1908] οι αγκυλώσεις της “Εθνικής Σχολής” του Μανώλη Καλομοίρη.
Στο πιάνο η Ναταλία Μιροσνίκοβα.
*
On the day of our national anniversary [we celebrate the Annunciation and the start of the Greek revolution against Ottoman rule in 1821], we hear the oldest recorded work of intellectual Greek music that draws material and inspiration from traditional music. The wonderful “The Awakening of the Thief” by the Corfiot composer Joseph Liveralis [1820-1899], written in 1847 and unknown until recently, was discovered and first heard thanks to the work of the musicologist George Leotsakos. Along with other “lost” works by Greek composers of the 19th c. released on the priceless album Lychnos Under Modion – Works by Greek Composers for Piano 1847-1908.
It appears that Greek “classical music” was aware of the wealth of traditional music much earlier [= in 1908] then the rigid “National School” of Manolis Kalomyris would like to admit.
On piano, Natalia Mirosnikova.

Stay Safe!🏡

More about these reblogs

Lately I have been rebloging music videos from Oannes new blog. For my friends who didn’t know, or wonder why…. Oannes [aka Socratis Papahatzis] is my husband, partner in life and music and the one with my undying admiration. Together we have a band MK-O [the music of Marina Kanavaki & Oannes]. So, it’s my pleasure to share with you his [and mine] musical selections. Although here I reblog mainly his musical selections, he writes exceptional articles on various topics [some may need translation], so do visit his site. He has my highest recommendation!

2 replies »

Happy to hear your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.