ΜΚ-Ο – Hyperfunk [Ovation, 2006] [reblog]

from Oannes blog…

for Friday evening…

Weekend’s here!
🎧 click on the image to see original post and listen…

Από το πρώτο μας άλμπουμ. Το κομμάτι περιέχει samples από Son House [φωτό], Ministry & Dizzy Gillespie.

From our first album. The track contains samples from Son House [photo], Ministry & Dizzy Gillespie.

More about these reblogs

Lately I have been rebloging music videos from Oannes new blog. For my friends who didn’t know, or wonder why…. Oannes [aka Socratis Papahatzis] is my husband, partner in life and music and the one with my undying admiration. Together we have a band MK-O [the music of Marina Kanavaki & Oannes]. So, it’s my pleasure to share with you his [and mine] musical selections. Although here I reblog mainly his musical selections, he writes exceptional articles on various topics [some may need translation], so do visit his site. He has my highest recommendation!

2 replies »

Happy to hear your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.